Over onze

werkwijze

Samen staan we sterker en binnen onze samenwerkingen staan gemeenten en maatschappelijke organisaties altijd centraal

U heeft een gebouw ter overname? 

De werkwijze van Stichting Together Wonen

De samenwerking met de gemeente staat centraal binnen de werkwijze van Stichting Together Wonen. In het ene geval benadert Stichting Together Wonen de gemeente, in het andere wordt Stichting Together Wonen door de gemeente benaderd, bijvoorbeeld wanneer er binnen de gemeentegrenzen sprake is van een combinatie van leegstaand (zorg)vastgoed en een toename van het aantal inwoners met een behoefte aan een vorm van samen wonen. Stichting Together Wonen koopt het vastgoed aan en verbouwt dit op duurzame wijze tot een gezamelijk wooncomplex. In dit wooncomplex met geheel zelfstandige, al dan niet gemeubileerde studio’s met eigen keuken en sanitaire voorzieningen, vormt de ontmoetingsruimte het hart van de veelzijdige woonvoorziening.

Hier kunnen de bewoners terecht met al hun vragen, een kopje koffie drinken of deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Duurzaamheid is binnen Stichting Together Wonen een groot goed. Zo worden er bij de verbouwing zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt en vormen ook zaken als afvalscheiding, recycling en energiebesparende maatregelen een vanzelfsprekendheid in de bedrijfsvoering van Stichting Together Wonen. Zoals gezegd is de onderlinge uitruil van kennis, vaardigheden en diensten een belangrijk speerpunt.