Together Wonen

Together Wonen is een woonvorm voor alle doelgroepen uit de maatschappij. Onze doelstelling is om in leegstaande gebouwen als zorginstellingen, kantoren en scholen unieke woongemeenschappen te creëren, bestemd voor o.a. jong en oud, samen en alleen, al of niet werkend of studerend, in alle leeftijdscategorieën en waar mogelijk in samenwerking met organisaties, die hulp en ondersteuning bieden aan mensen in hun plaatselijke leefomgeving.

9

We zijn er voor elkaar

Het fundamentele doel van Stichting Together Wonen is het samenbrengen van alle lagen van de gemeenschap.

9

Samen staan we sterker

Door een grote diversiteit aan visies en missies samen te brengen in onze complexen creëeren we een geliefde en bovenal tolerante samenleving.

Wat is Together Wonen?

Het sociaal maatschappelijk alternatief.
Wij creëren in leegstaande gebouwen als zorginstellingen, kantoren en scholen unieke woongemeenschappen, bestemd voor o.a. jong en oud, samen en alleen, al of niet werkend of studerend, in alle leeftijdscategorieën en waar mogelijk in samenwerking met organisaties, die hulp en ondersteuning bieden aan mensen in hun plaatselijke leefomgeving. De kracht van Stichting Together Wonen is dat het passende woonruimte biedt aan verschillende doelgroepen in onze samenleving.

Meer informatie

9

Diversiteit versterkt en brengt samen

In nauw overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties bieden wij passende woonruimten aan iedereen in onze maatschappij en streven wij naar saamhorigheid binnen de wooncomplexen.

9

Elkaar helpen, dat is waar het om gaat

Als bewoners elkaar weten te vinden, elkaars belangen herkennen en elkaar helpen, wordt daarmee gewerkt aan een goed leefklimaat.

Waarom Together Wonen?

Diversiteit versterkt en brengt samen. De kracht van Stichting Together Wonen is dat het passende woonruimte biedt aan alle doelgroepen in onze samenleving. Mensen uit iedere leeftijdsgroep helpen elkaar. Bijvoorbeeld met boodschappen, computerkennis, etc. Die diversiteit versterkt en brengt mensen samen.

Meer informatie

9

Maatschappelijk zoals het bedoeld is

Samen met gemeenten leegstaande gebouwen omvormen tot unieke woongemeenschappen en betaalbare woonruimte bieden voor iedereen.

9

Duurzaamheid

Streven naar evenwicht tussen mens, milieu en de economische belangen, voor nu en de komende generaties.

Werkwijze Together Wonen

Zoals we eerder al aangaven staat de gemeente binnen de werkwijze van Stichting Together Wonen altijd centraal! In het ene geval benadert Stichting Together Wonen de gemeente; in het andere wordt Stichting Together Wonen door de gemeente benaderd, bijvoorbeeld wanneer er binnen de gemeentegrenzen sprake is van een combinatie van leegstaand (zorg)vastgoed en een toename van het aantal inwoners met een behoefte aan een vorm van verzorgd wonen. 

Meer informatie

Samen staan we sterker

“De kracht is dat binnen het concept passende woonruimte wordt aangeboden aan de meest brede doelgroepen. De diversiteit wordt door gericht beheer ondersteund en door het herkennen van elkaars belangen worden groepen samengebracht.”

Dit zeggen onze huurders over

Stichting Together Wonen

Na mijn scheiding ben ik hier noodgedwongen terecht gekomen. Ik keek er eerst best tegenop om alleen te gaan wonen maar de reis is mij in de meeste opzichten mee gevallen. Ik woon hier prima, mijn buren zijn gezellig en de mensen van het buurthuis staan altijd voor me klaar.

Als startende op de woningmarkt was het voor mij geen moeilijke keuze om hier een appartement te huren. De accommodaties en de sfeer van het pand spraken mij aan. De prijzen zijn ook reëel vind ik.
Ik heb het hier goed naar mijn zin en heb inmiddels meerdere vrienden gemaakt  in de 2 jaar dat ik hier verblijf.

Ik moest eerst even wennen, wegens gezondheidsbeperkingen ben ik hier terecht gekomen. De ruimten zijn groot genoeg en er is veel licht. In mijn geval is het super dat mijn appartement over een balkon beschikt die op het zuiden gericht staat. Ik heb dus altijd lekker de zonnenstralen in huis.