Waarom Together Wonen?

Diversiteit versterkt en brengt samen. De kracht van Stichting Together Wonen is dat het passende woonruimte biedt aan alle doelgroepen in onze samenleving.

U heeft een gebouw ter overname? 

Waarom Together Wonen?

Diversiteit versterkt en brengt samen. De kracht van Stichting Together Wonen is dat het passende woonruimte biedt aan alle doelgroepen in onze samenleving. Mensen uit iedere leeftijdsgroep helpen elkaar. Bijvoorbeeld met boodschappen, computerkennis, etc. Die diversiteit versterkt en brengt mensen samen. Op het gebied van wonen en zorg streven gemeenten naar het versterken van de burgerkracht. Together speelt daar als geen andere partij in Nederland naadloos op in. Door mensen met verschillende leeftijden en leefstijlen onder één dak bij elkaar te brengen, ontstaat er een innovatieve en duurzame woonvoorziening die de leefbaarheid, het burgerschap en de betrokkenheid bij de samenleving alleen maar versterkt. 

Gemeenten hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat iedere inwoner zich volwaardig burger voelt en niemand het idee heeft dat hij of zij buitengesloten wordt. Gemeenten doen daarbij een beroep op de zelfredzaamheid van burgers en leggen op het gebied van sociale en maatschappelijke ondersteuning dan ook steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger neer. De rol van de gemeente verandert steeds meer van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Together kan in dat traject een vitale rol spelen. In nauwe samenwerking met de gemeenten zorgt Together er tenslotte voor dat iedere bewoner op een volwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij.

verhuurde appartementen

locaties